шохойн чулууны уурхайн талбайг харгалзан үзэх хүчин зүйлс