үндсэн зарчмын оролт гаралтын бүтээн байгуулалт бөмбөг үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэл