зэсийн зэсийн нөөцийг ашиглахад ямар тоног төхөөрөмж ашигладаг вэ