хэрэглэсэн бутлуур нь тохиромжтой сонголтыг сонгоно