батманс нь техникийн өгөгдлүүдийг сэгсрэх дэлгэцтэй