турк ба качосын арлууд дахь тоног төхөөрөмжийг бутлах хатуу чулуулаг