үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хөнгөн кальцийн багц