босоо босоо нөлөөний ашиглалтын чанарын агрегатууд