bajo cs нь өмнөд африкийн зах зээлд арилжаалагддаг