хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын хувьд нарийн алт боловсруулах