баруун бенгаль дахь тариалангийн талбайд одоо ажиллаж буй сулжээ