нүүрсний цахилгаан станцын нүүрсний цахилгаан станц үйлдвэрлэгчид