цементийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдийн цементийн үйлдвэрийн зардал