австралид худалдаалагдах чичирхийллийн дэлгэц ашиглаж байсан