ган төмрийн шаарыг соронзон орны эрчим хүчээр хангах