нүүрсний туузан дамжуулагчийн системийн нийлүүлэлт суурилуулалтын дундаж зардал