цахилгаан станц нүүрсний конверторын нүүрсний холболтын плот хяналтын систем