африкийн уурхайнуудаас мөнгөний хүдэр худалдан авах