зөөврийн бутлах машиныг антигуа ба барбудад байрлуулна