керамик нунтаг хийх зориулалтаар бөмбөгийг тээрэмдэх