химийн үйлдвэрлэлийн хэрэглээний бөмбөг үйлдвэрлэх