бридд нь гранит мариорийн тоног төхөөрөмжийг харсан