борлуулах зориулалтаар худалдаалагдах булангийн борлуулагчийг олно уу