бөмбөлөг хоолойт тээрэмдэж буй нүүрсний нунтаглалтын харьцаа 4772